1. Chính sách Cookie là gì ?

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web omewa.vn, chúng tôi sử dụng các công nghệ như cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “Cookie”) để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web. Chính sách Cookie này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi sử dụng Cookie và quyền lợi của bạn trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Các loại Cookie sử dụng

a. Cookie cần thiết: Đây là những Cookie cần thiết để cho phép trang web hoạt động và cung cấp các tính năng cơ bản cho bạn. Chúng bao gồm việc lưu trữ thông tin đăng nhập, giỏ hàng và các tùy chọn ngôn ngữ.

b. Cookie hiệu suất: Các Cookie hiệu suất giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Chúng có thể theo dõi và phân tích hoạt động của bạn, như số lần truy cập, thời gian bạn dành trên trang web và các trang bạn truy cập nhiều nhất. Thông qua việc thu thập thông tin này, chúng tôi có thể cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa trang web.

c. Cookie chức năng: Cookie chức năng cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn và tùy chỉnh của bạn, như ngôn ngữ ưa thích và khu vực địa lý. Chúng giúp cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa và tiện ích hơn khi sử dụng trang web.

d. Cookie quảng cáo: Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng Cookie quảng cáo để cung cấp quảng cáo phù hợp với bạn. Những Cookie này thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web và các trang web khác để cung cấp quảng cáo theo quan tâm của bạn.

3. Quyền lợi của bạn và quản lý Cookie

Bạn có quyền từ chối hoặc chấp nhận việc sử dụng Cookie trên trình duyệt của mình. Thông qua cài đặt trình duyệt, bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập liên quan đến Cookie, bao gồm việc chặn hoặc xóa Cookie đã được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc từ chối hoặc xóa Cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web omewa.vn và có thể làm giảm tính năng và chức năng của trang web.

4. Bên thứ ba

Trang web omewa.vn có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba và dịch vụ của bên thứ ba. Những trang web và dịch vụ này có thể sử dụng Cookie riêng của họ và có chính sách riêng về Cookie. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin bằng Cookie trên những trang web và dịch vụ này.

5. Sự đồng ý

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web omewa.vn, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Cookie này và chấp nhận việc sử dụng Cookie của chúng tôi theo như mô tả trong Chính sách này.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Cookie của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web omewa.vn.

Chính sách Cookie này có hiệu lực từ ngày được công bố. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo trước.