Hình thức thanh toán:

Quý khách hàng có 2 lựa chọn hình thức thanh toán: chuyển khoản và tiền mặt.

– Quý khách hàng thanh toán sản phẩm online sử dụng phần mềm thông qua tài khoản:

Tài khoản số :

  • Ngân Hàng Quân Đội Mb bank
  • STK: 0001663213331
  • Chủ Tài Khoản: Vũ Vương Thị Hà Mi

Đối với Quý khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, sau khi chuyển, vui lòng chụp ảnh màn hình đã chuyển thành công gửi cho nhân viên hỗ trợ của HamiBeautify ghi nhận và phản hồi cho khách hàng. (Nội dung chuyển khoản: Tên Khách Hàng – Sản Phẩm – Số Lượng Sản Phẩm. Ví dụ: Nguyễn Văn A – Xịt Thơm Miệng)

– Quý khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận được sản phẩm từ đơn vị vận chuyển.

Chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline hỗ trợ: 0966.43.11.31