Chính sách Bảo mật Trang Website Thương mại điện tử Omewa.vn

Bằng việc truy cập vào trang web của chúng tôi, quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang web, và việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải sẽ được xem là chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách được khuyến nghị kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng trang web:

– Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, người dùng phải đạt ít nhất 18 tuổi hoặc được giám sát bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

– Chúng tôi cấp phép sử dụng trang web này cho bạn để mua sắm, tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được đề ra.

– Việc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc đại diện cho bất kỳ đối tác thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là nghiêm cấm. Nếu vi phạm điều này, chúng tôi có quyền hủy bỏ quyền sử dụng của bạn mà không cần thông báo trước.

– Trang web này chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm, và những nhận xét hiển thị trên trang web là ý kiến cá nhân của khách hàng và không phản ánh ý kiến của chúng tôi, do chúng tôi không phải là nhà sản xuất.

– Quý khách phải đăng ký một tài khoản với thông tin cá nhân chính xác và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người dùng chịu trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên trang web. Ngoài ra, quý khách cũng phải thông báo cho chúng tôi nếu tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do việc không tuân thủ các quy định này, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

– Trong quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ trang web. Tuy nhiên, nếu không muốn tiếp tục nhận email, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối mỗi email quảng cáo.

Chấp nhận đơn hàng và giá cả:

– Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ thời điểm nào. Trước khi chấp nhận đơn hàng, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin về số điện thoại và địa chỉ.

– Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, có thể xảy ra sai sót, ví dụ như giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ liên hệ và hướng dẫn hoặc thông báo hủy bỏ đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào, bất kể đã được xác nhận hoặc thanh toán.

Thương hiệu và bản quyền:

– Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin, thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Quyền pháp lý:

– Các điều khoản, điều kiện và nội dung của trang web này sẽ tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, và bất k

ỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Quy định về bảo mật:

– Chúng tôi đặt mức độ bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và thanh toán của quý khách. Thông tin thanh toán của quý khách sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn tất quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

– Quý khách không được phép sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc phương pháp nào để can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng cấm việc phân phối, truyền bá hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu hệ thống. Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ bị tước mọi quyền lợi và có thể bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

– Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

Thay đổi và hủy bỏ giao dịch trên trang web:

– Trong mọi trường hợp, khách hàng có quyền chấm dứt giao dịch nếu thực hiện các biện pháp sau đây:

– Thông báo cho chúng tôi về việc hủy bỏ giao dịch qua đường dây nóng 0966.43.11.31.

– Trả lại hàng hóa đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng).