1.  Chính sách Bảo hành

Chào mừng bạn đến với trang web thương mại điện tử omewa.vn. Chính sách Bảo hành này được thiết lập để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về quyền lợi và điều kiện bảo hành khi mua hàng từ chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách Bảo hành áp dụng cho tất cả các sản phẩm được bán trên trang web omewa.vn, trừ khi có chỉ định khác. Điều khoản và điều kiện trong Chính sách này chỉ áp dụng cho người mua hàng và không ảnh hưởng đến quyền lợi pháp lý của bạn theo các quy định pháp luật hiện hành.

3. Thời hạn Bảo hành

Thời hạn bảo hành cho sản phẩm được xác định cụ thể trên mỗi trang sản phẩm. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn thời gian bảo hành hợp lý và công bằng dựa trên loại sản phẩm và quy định của nhà sản xuất. Thời hạn bảo hành tính từ ngày nhận sản phẩm.

4. Quyền lợi Bảo hành

Trong thời hạn bảo hành, nếu sản phẩm của bạn bị lỗi kỹ thuật hoặc có vấn đề về chất lượng do lỗi từ nhà sản xuất, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế hoặc hoàn trả sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng cụ thể và chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

5. Điều kiện Bảo hành

– Sản phẩm phải được sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng và không bị sửa đổi, can thiệp từ nguồn bên ngoài mà không được sự đồng ý của nhà sản xuất hoặc chúng tôi.
– Sản phẩm phải được bảo quản và sử dụng đúng cách, không bị hư hỏng do sử dụng sai.
– Sản phẩm không được bảo hành nếu bị hỏng do tai nạn, sử dụng bất cẩn hoặc lỗi từ người dùng.
– Sản phẩm phải được trả về theo quy trình và phương thức xác định bởi chúng tôi.

6. Quy trình

Bảo hành,nếu bạn phát hiện lỗi kỹ thuật hoặc vấn đề về chất lượng của sản phẩm trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web omewa.vn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về quy trình bảo hành, bao gồm việc gửi sản phẩm về cho chúng tôi để kiểm tra và xác nhận lỗi.

7. Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra do sử dụng không đúng cách, sử dụng bất cẩn hoặc tai nạn. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với mất mát hoặc hư hỏng phát sinh từ việc vận chuyển hoặc sử dụng không đúng theo hướng dẫn.

8. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo hành này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang web omewa.vn.

Xin vui lòng kiểm tra Chính sách Bảo hành này thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.